Tři dívky. Každá je jiná. Přesto mají jedno společné.

Recenze Simona Krchová | 26. května 2024

Škola pro německé nevěsty je poutavý příběh tří mladých dívek, které spojuje německá národnost a jejich cesty se nečekaně proplétají v době plné změn. 

Hanna, osiřelá po smrti své milované matky, se ocitá v Berlíně u své autoritativní a bohaté tety Charlotty a strýce Otty, kteří vidí v Hitlerovi svého spasitele. Zatímco Hanna nebyla zvyklá na život plný prestiže, nyní je obklopena novými šaty a šperky, které jsou odměnou za poslušnost. Je nucena společensky se stýkat pouze s vybranou a bohatou společností, což pro ni představuje obrovskou změnu. Nové prostředí, cizí příbuzní, neznámá škola – to vše je pro Hannu příliš. Naštěstí se jí v první den ve škole dostane podpory od nové kamarádky Klary.

Klara, dívka pocházející z bohaté rodiny, čelí tlaku svých rodičů, aby se provdala za vysokého důstojníka SS, což je osud, který sdílí i Hanna pod vlivem své ambiciózní tety Charlotty. Hanna a Klara jsou uvězněny v příkazech nového režimu, který po nástupu Hitlera k moci diktuje pravidla po celém Německu. Jejich jediným úkolem je výhodná sňatková politika.

Tilde, která je napůl Židovka, vede spolu se svou matkou obchod s látkami a šije pro Klařinu rodinu. Její otec je opustil, aby si zachránil reputaci a praxi. Otec byl Němec a matka Židovka. V době, kdy byl Hitler u moci, bylo manželství mezi Němcem a Židovkou tvrdě trestáno. Tilde se snaží chránit svou matku v nebezpečném prostředí nacistického Německa a získat pro ni výjezdní povolení do Ameriky, což je v té době velmi obtížné. Situace se ještě více komplikuje, když Tilde zůstane sama a těhotná.

Osudy těchto tří dívek se proplétají v temných časech, kdy byl Hitler považován za nejvyšší autoritu a jakýkoliv odpor proti němu byl krutě potlačen. Příběh odhaluje, jak byly životy lidí ovlivněny politickými silami té doby a jak museli čelit náročným rozhodnutím bez možnosti volby.

A jaké bylo v té době postavení ženy v nacistickém Německu? Nacistická ideologie považovala ženy za základní kámen společnosti, ale zároveň je omezila na roli manželky, matky a hospodyně, což bylo zvláště výrazné u žen z vyšších vrstev a rodin důstojníků. Žena měla být ozdobou svého muže, moc nemluvit, vyjadřovat se jen tak, aby to bylo vhodné, nemít sama žádné ambice a starat se jen o rodinu.

Hanna s Klarou se ocitají v prestižní škole pro německé nevěsty nacistů, kde se mají naučit, jak být vzornou a poslušnou manželkou a matkou bez vlastního názoru.

Tento román, má velice silný příběh, který vypráví o zachování lidské důstojnosti a svobody v době, kdy byl strach o vlastní existenci běžnou součástí každodenního života. Zvláště Židé čelili neuvěřitelným hrůzám a ti, kteří měli štěstí, se snažili uniknout před nacistickým režimem. Tento příběh, zasazený do kontextu druhé světové války a vzestupu Hitlera k moci, zdůrazňuje význam odvahy a odhodlání v obdobích utrpení a zkoušek. Příběh také připomíná, že i v nejtěžších časech lze najít sílu k udržení vlastní identity a hodnot.

Doporučuji všem čtenářům historických románů z období druhé světové války, aby si zařadili do svého čtenářského seznamu knihu Škola pro německé nevěsty, neboť je to skutečně kniha, kterou byste si neměli nechat ujít.

 

 

Simona Krchová

Aimie K. Runyan
359 Kč