Historie ožívá

Recenze Eva Marešová | 16. dubna 2024

Druhý díl Šlechta v českých zemích nám přiblíží dobu, kterou si někteří z nás stále romantizujeme. Jindy ji naopak pokládáme za dobu postupující od temnoty k rozkvětu.

V dobách, kdy lidé měli hodně dětí, měli jiné priority, než máme my dnes. Dozvíme se tak, že pokud se nestihlo dítě pokřtít, byť se jednalo o nevinné novorozeňátko, věřilo se, že půjde rovnou do pekla. Děti šlechty měly svá jména předurčena. Rodiče si je tak nemohli pro své dítě zvolit sami.

Ve středověku bylo vzdělání pouze pro kněží. Není se tak čemu divit, že to šlo po určitou dobu s obyčejným lidem tolik z kopce.

Doba novověku překvapila rehabilitací slova, kdy slovo „služba“ přišlo o svůj negativní náboj, protože se jím začalo označovat uplatnění šlechtice.

Je úžasné, kolik zajímavostí je možné se v knize dočíst. Drobnosti, které nám ale rázem umožní, abychom lépe pochopili tehdejší dobu. Abychom porozuměli činům, které nám dosud nedávali logiku.

Pokud jste se někdy pokusili si vytvořit vlastní rodokmen, pak jste jistě zjistili, že se lze bezpečně dostat až do linie předků, žijících v 16. století. Čtete tak o době, ve které vaši konkrétní předci žili a lépe můžete pochopit, čemu čelili a s čím se museli vyrovnávat. Ona doba se tak pro vás rázem stává osobnější, bližší.

Dočtete se, komu byla umožněna kariéra v zemské správě a diplomacii, kdo naopak nemusel usilovat o místo v církvi nebo armádě, protože mu bylo předurčeno. Společenský život šlechty měl svá pravidla. Stejně jako se dnes řídíme určitými svátky a předěly roku, tak i v tehdejších dobách měli své neopomenutelné tradice. Průběh šlechtického rodu byl přesně daný.

V dnešní době žijeme odděleni od smrti, ale v dobách minulých byla smrt součástí života. Pro šlechtice to znamenalo umírání v rodinném kruhu po zaopatření svátostmi, rodinné krypty, hrobky.

Víte který polyhistor psal knihy o astrologii pouze v češtině, ale v latině naopak proti astrologii brojil?

Autorka knihy, Hana Kneblová, je jazyková redaktorka, překladatelka a historička. A tak mezitím, co malé děti učí ve svých knihách číst a seznamuje je se správným pravopisem, pro nás dospělé píše velmi čtivé knihy o historii. Knize Šlechta v českých zemích 2, pochopitelně předcházela kniha Šlechta v českých zemích-Aristokracie od středověku po současnost. Jistě jste ale také zaznamenali její další úžasné knihy. Ráda bych zmínila Život českých panovníků, Život za první republiky, Sňatky z lásky nebo Za časů našich prababiček a pradědečků. 

 

 

Eva Marešová