Chodbami času do dob vlády Karla IV.

Recenze Andrea Simoglu | 9. října 2022

Otevřete se stránkami téhle knihy brány do minulosti a přeneste se do dob vlády Karla IV. Vydáte se spletitými chodbami času a zažijete napětí z vyprávění o boji o králův život.

V podzimním čase roku 1350 se Karel IV. sešel v Českých Budějovicích s vévodou Albrechtem Habsburským. Setrval zde pouhé tři dny, než se odebral směrem k hradu Zvíkov. V místních lesích kolem zvíkovského hradu se král zúčastnil honu. Ještě nebylo poledne, když odtroubili jeho konec. Všichni lovci, kteří se honu zúčastnili, se začali sjíždět na předem dohodnuté místo a náhončí ze vsi začali skládat na vůz ulovenou zvěř.

„Kde je král?“ přerušil je vzrušený hlas Karla Rozoumka.

Lovci, kteří se po lovu sešli na určeném místě, zjistili, že král mezi nimi chybí. Karla IV. muži našli v bezvědomí, se zakrváceným obličejem, takže na první pohled nebylo poznat, jaké má zranění. Později však zjistí, že má poraněnou krční páteř a přeraženou čelist, zranění tak vážná, že mají o život panovníka právem obavy. Všem vyvstává v mysli otázka, zda bylo královo poranění jen nešťastnou náhodou, anebo nečistým úmyslem nějakého člověka.

Zanedlouho je v blízkosti nalezena mrtvola vesničana, u něhož je objevena pečeť Albrechta Habsburského. Díky téhle okolnosti se do mysli ostatních vkrádá myšlenka, že v případě zranění Karla IV. šlo skutečně o pokus o jeho vraždu. Karel Rozoumek je o tom přesvědčený, a proto se společně se svými přáteli vydává pátrat po tom, kdo tento hrůzný čin spáchal. Coby velitel královy ochranné družiny si to, co se stalo během honu na Zvíkově, klade za vinu.

Mezitím v komnatách středověkého hradu Zvíkova leží smrtelně raněný král Karel IV. a bojuje o život…

S napětím sledujeme Rozoumkovu snahu o nalezení pachatele a viníka i úsilí králova lékaře o záchranu života Karla IV., českého krále a římského císaře.

Karel IV. Stíny minulosti je vynikající historický román od autora, který pro mě byl doposud neznámý, ačkoli již v sérii Lucemburská sága vyšla kniha Karel IV. a koruna římských králů. Jedná se o historický román, do jehož děje se vžijete od prvních řádků.

Atmosféra místa středověkého Zvíkova a místních hlubokých hvozdů, stejně tak jako prokreslení charakterů jednotlivých postav, dodává ději ten pravý punc reálnosti. Chvílemi totiž opravdu máme pocit, jako bychom se v čase přenesli právě tam, do dob vlády Karla IV., do dob, kdy české země vzkvétaly a vše mělo svoje kouzlo. Ovšem zároveň také do doby, kdy ne vždy všechno bylo tak, jak má.

Možná vás, stejně jako mě, bude zajímat, zda je příběh vystavěn na skutečných základech. O zranění Karla IV. v roce 1350, která ho měla přímo ohrožovat na životě, není dochovaných mnoho zpráv. Údajně snad mělo jít o poranění při turnaji nebo pádu z koně, některé prameny hovoří o otravě jedem. O operaci zlomené dolní čelisti se jisté prameny také zmiňují. Jaromír Jindra nám zkrátka podal příběh, který se nemusel, avšak mohl stát, a který do časové osy života Karla IV. velice dobře zapadá.

 

Autorka recenze: Andrea Simoglu