Život rozbitý na tisíce střípků

Recenze Markéta Pospíšilová | 23. července 2022

Žena je jako džbán - kdo ho rozbije, ten si ho vezme. Těmito slovy začíná kniha o odvaze mladé dívky ze Sicílie, která se vzepřela tradicím a rozhodla se neprovdat za muže, který ji “zneuctil”.

Pokud byla dívka znásilněna a poté jí dotyčný muž nabídl sňatek, tak všechna obvinění tím pádem byla zrušena. Ač to zní neuvěřitelně, tak tento zákon existoval v Itálii až do roku 1981.

“Nikdy jsem s ním nepromluvila ani slovo.”

“A proč bys s ním měla mluvit? Stačí pohled, úsměv. Žena, která se usmívá, říká ano.”

Příběh hlavní hrdinky Olivy Denaro se odehrává v malé vesnici na Sicílii, v roce 1960. V té době se stále klade velký důraz na čest rodiny a nevinnost dívky. V okamžiku, kdy se z dívky stane žena musí začít nosit sukně pod kolena. Nesmí běhat po ulicích, chodit do kina, nesmí zpomalovat krok, aby si ji muži prohlíželi. Musí chodit shrbená, nesmí se usmívat a okamžitě se musí přestat stýkat se svými kamarády z dětství, pokud jsou mezi nimi chlapci. Nic není jako dřív. Na tohle všechno poctivě dohlížejí matky. Samy si tím prošly jako mladé a od svých dcer požadují, aby se zachovaly stejně. Ničí tím své dcery nebo jen pro ně chtějí to nejlepší? Proč synům dopřávají volnost a nenaučí je jak se chovat k ženám? Proč nutí dcery přehnané poslušnosti?

“To platí pro každou z nás. Dopadneme tak, jak nás vidí naše matky.”

Všemi radami se Oliva řídí. Je to chytrá a poslušná dívka. Ačkoliv svým vzhledem nijak nevyčnívá, stejně se do ní zakouká bohatý o něco starší muž, který se jí začne dvořit. I přes její odmítání o nich začne mluvit celá vesnice a její čest je tím ohrožena. A tak je třeba jednat. Její kmotra a matka proto domluví sňatek s bohatým chlapcem z města, krásným jako filmová hvězda, ale bohužel slepým.

“Kudy přichází láska, když ne branou očí?”

I přes Antoniův handicap mezi nimi přeskočí jiskra a oba se svatbou souhlasí. Začínají přípravy na velký den a Oliva se těší na jejich budoucnost.

Její nápadník se ale nenechá jen tak lehce odbýt a Olivu unese a znásilní. Bohužel, jak jsem již psala v úvodu, zákon byl v tu dobu na straně násilníka. Pokud ji po zneuctění nabídne sňatek, je vše v pořádku. Ženu tím očistil, čest dívky i rodiny je zachována a proti muži nemůže být vzneseno obvinění.

Olivin otec ovšem nectí tradici a nabídne své dceři možnost volby. “Chceš si ho vzít? Pokud ne, rád tě doprovodím na policejní stanici…”

“V tu chvíli jsem přece nemohl umřít a nechat svoje dcery napospas. Člověku někdy v životě nezbyde nic jiného než přežít.”

Jak to dopadlo s Olivou? Dokázala ještě žít normálním životem? Jak velké šrámy jí zůstaly na duši? A byl vůbec slyšet její hlas? Nebo opět zvítězil muž a vše se vrátilo do starých zajetých kolejí? Kolik žen ještě muselo promluvit a bojovat, aby se zákon zrušil? A jak tento čin změnil celou Olivinu rodinu?

Autorka úžasným a dojemným způsobem v příběhu vykresluje nedávnou sicilskou historii. Zaměřuje se nejen na útlak žen, ale i vztah matky - dcery a otce - dcery. Hltáte stránku po stránce a nechce se vám věřit, že to, co čtete se děje ve vaší milované Itálii před pár lety. Ani nevíte jak a během chvíle jste na poslední straně a vám stéká slza po tváři.

Knihu, kterou ještě dlouho po přečtení budete mít v hlavě napsala velmi sympatická autorka Viola Ardone, která byla letos hostem v Praze na veletrhu Svět knihy. Byla jsem se podívat na jejích dvou besedách. O historii Itálie a postavení žen ve společnosti mluvila s velkým zapálením a je jasné, že do každé její knihy vložila velkou část sebe. Napadlo vás, že jméno hlavní postavy “Oliva Denaro” je vlastně přesmyčka jejího jména Viola Ardone?

“Tak je to se strachem - je jako dveře, které nás budou děsit pouze do té doby, dokud nenajdeme odvahu jimi projít.”

 

Autorka recenze Markéta Pospíšilová

(ig @cteni_me_bavi)

Viola Ardone
239 Kč