Přízrak budoucnosti

Recenze Vybíráme z médií: XB-1 | 3. července 2021

První dojem je ve většině případů tím hlavním, co určuje, bude-li se vám daná věc líbit. V tomto případě se jedná o knihu Chucka Wendiga Psanci.

Můj první dojem z ní byl veskrze pozitivní. Pevná vazba, vkusně pojatá obálka naznačující téma a dostatečné množství stránek, slibujících obsáhlý příběh. Navíc je velikost písma stejná, jako bývala u většiny knih mého dětství…malá tak akorát. Žádná velká písmena, uměle nafukující velikost knihy. Mám rád „tlusté knihy s malými písmenky“ a tak jsem se pod vlivem prvního dojmu těšil, jaký příběh kniha přináší.

Podle anotace na přebalu se jedná o temnou vizi velmi blízké budoucnosti, kde neznámá síla, ne nepodobná nemoci, ohrožuje integritu společnosti a v konečném důsledku přivádí společnost do sebedestruktivní spirály. Někteří lidé se znenadání stanou náměsíčnými a putují neznámo kam. Všechno začne u patnáctileté dívky, ke které se na cestě napříč USA postupně přidávají další a další náměsíční a tvoří tak stádo. Neznámý původ nemoci, destruktivní projevy v případech, že se někdo snaží tyto poutníky zastavit a stále narůstající počet, názorově rozdělují americkou společnost. Neutěšená politická situace, kde se k moci dostává čím dál tím agresivnější pravice je rozbuškou vedoucí k radikalizaci nacionálně smýšlejících obyvatel. Ozbrojené potyčky, útoky na stádo a v konečném důsledku pokus o převrat jen dokreslují, že západní společnost sedící na sudu se střelným prachem si pod sebou zapálila doutnák. Ve světle hroutící se společnosti, kdy jedna „nemoc“  léčí druhou, neléčitelnou, je politikaření a boj o moc paradoxně pro lidi tím důležitějším. Kde mohu vidět něco podobného?

Poměrně originální příběh se silnou dějovou linkou je zajímavý a napínavý. Autor postupně odhaluje další skryté linie, zdařile propletené, aby čtenáře dovedl k předpokládanému závěru. Ústřední motiv náměsíčného stáda je stěžejní v první polovině knihy a díky citlivému dávkování důležitých informací spolu se střídáním osoby vypravěče, skvěle graduje a udržuje čtenáře v napětí. Získáte dojem, že začínáte rozumět tomu, co by mohlo být příčinou a kam vše spěje a v další kapitole musíte přehodnotit svůj názor.

Druhá polovina knihy ztrácí na propracovanosti a stává se více akční a přímočařejší, Protiváhou jsou nové, do té doby jen tušené, informace, které mění celkové vyznění předpokládané pointy. Chuck Wendig  je americký spisovatel a z knihy je to patrné. V poslední době je v nových knihách amerických autorů patrná zvýšená míra autocenzury, vynucená sílící hyperkorektností americké společnosti. Projevuje se to především tím, že u každého popisu osob je uveden jeho/její rasový původ, nebo nesmí například chybět zástupci sexuálních menšin. Tím se však ubírá prostor pro fantazii čtenáře.

Bravurní překlad na vysoké profesionální úrovni pozvedá celou knihu nad průměr a umocňuje celkový požitek z příběhu. Například taková drobnost, jakou jsou citace zdrojů pod čarou, je známkou profesionality, která není v dnešní době až tak častá.

V konečném důsledku je kniha Chucka Wendiga Psanci velmi zdařilým apokalyptickým thrillerem kritizujícím americkou společnost. Gradující příběh, akce i napětí a originálně pojaté dějové zápletky svědčí o autorově schopnosti poutavě a erudovaně podat příběh, který je umocněn velmi kvalitním českým překladem. Snad jen uspěchaný konec a z pohledu českého čtenáře zbytečné zvýrazňování rasy, nebo sexuální orientace nepatrně snižují celkové vyznění jinak vynikající knihy.

 

Hodnocení: 5*                                                                                                         

Pavel Vinický

Chuck Wendig
449 Kč