Sonda do života Čechů v New Yorku

Recenze Vybíráme z médií: Chrudimka.cz | 3. května 2021

Kniha Český New York mě upoutala svojí obálkou, na níž je fotografie rodiny, která je k nám sice zády, ale lze z ní vycítit naději, s níž hledí na sochu Svobody.

Jako člověka, který má rád historii, mě zaujalo samotné téma knihy, protože ve škole se v hodinách dějepisu sice doslechneme o odchodech Čechů do zahraničí v různých dobách a z různých důvodů, ale jsou to spíše jen takové zmínky. Díky této knize si můžeme udělat lepší představu o tom, co na Čechy v Americe čekalo, jak tam žili, a také že odchod za oceán neznamenal, že na svou vlast zanevřeli, či na ni dokonce zapomněli.

V úvodu knihy se dozvíme, co autora vedlo k tomu, že se o téma českých emigrantů v New Yorku začal zajímat. Dále následují jednotlivé kapitoly, které jsou takovým průřezem historií, ale i jednotlivých oblastí života migrantů. Od prvního Čecha, který se v Americe usadil, přes další migrační vlny, které způsobila především politická, ale i ekonomická situace v českých zemích. Víte, čím se Češi v Americe živili? Kde se v New Yorku usadili? Jak se bavili? Jak se snažili udržet si českou kulturu? Jaké budovy nechali postavit? Jak se za válek či v období komunismu snažili pomoci svým krajanům, kteří přišli do Nového světa, ale i těm, co zůstali ve své vlasti? Kniha vám umožní nahlédnout do nejrůznějších aspektů života Čechů v New Yorku a dozvíte se mnoho zajímavých informací, o nichž jste nejspíš neměli ani tušení.

„Obecně měli Češi, v porovnání s jinými skupinami imigrantů, dobrou pověst. Byli čistotní, gramotní, nevyvolávali zbytečné konflikty, míra kriminality mezi nimi byla poměrně nízká, k vraždám a násilným trestným činům docházelo jen velmi sporadicky. Nejčastěji policie řešila případy krádeží. Češi byli vnímáni jako upřímní lidé, občas postrádající umění taktu a diplomacie. Nezdráhali se zkrátka do očí říci, co si opravdu myslí.“

Autor Martin Nekola knihu napsal velmi srozumitelně a čtivě. Ačkoliv se jedná o odbornou literaturu a naleznete v ní řadu jmen lidí, o jejichž existenci jste neměli ani tušení, rozhodně se v ní neztratíte. Na čtivosti knize jistě přidává i členění do tematických kapitol a rozdělení textu na stránce do dvou sloupců. Každá kapitola je doplněna o velké množství obrazového materiálu v podobě dobových fotografií, či ofocených dokumentů. Kniha vznikla na základě studia dostupných pramenů a také bádání v archivech.

Mně se publikace velmi líbila, díky ní jsem získala základní představu o životě Čechů v New Yorku. Určitě bych uvítala možnost dozvědět se více z běžného života, ale jelikož je to odborná literatura, nemůžeme očekávat, že v ní nalezneme deníkové zápisy, ale i přesto se nám dostane dost informací, z nichž si můžeme poskládat celistvý obraz o životě v Americe.

„V průběhu času se prohlubovaly rozpory a nepochopení mezi první a druhou generací. Děti od malička vyrůstaly v americkém prostředí, zatímco čeští rodiče zápasili s angličtinou a uchovali si mnoho zvyklostí a kulturních vzorců ze staré vlasti. Pro mladé již český element nebyl vlastní. Buď se rozhodli jej částečně přijmout, nebo zcela odmítnout a žít jako ryzí Američané, přičemž své rodiče označovali lehce pejorativním výrazem „Bohoes“.

Některá témata mě zaujala více, některá méně. Někdy mi bylo až úzko. Ale to, jak Čechy za oceánem dokázaly vždy vybudit a spojit události, které se odehrávaly v jejich vlasti, se mi moc líbilo, především jejich podpora T. G. Masaryka při vzniku samostatné republiky. Smutněji na mě působil osud některých českých budov v New Yorku, kterým hrozila i demolice, ale nakonec se řízením osudu dočkaly prohlášení za kulturní památku a následně oprav a mnoho z nich slouží dodnes.

Kniha je opravdu nabitá informaci, ačkoliv se jedná o celkem útlou publikaci. Autor neopomněl zmínit snad žádného známého či významného Čecha spojeného s New Yorkem. Určitě by bylo zajímavé některá témata rozšířit a zpracovat ještě více do hloubky. Ale pro ty, kteří touží po dalších informacích, jsou v textu odkazy na další literaturu, či prameny. Myslím, že svůj původní záměr autor splnil, kniha je opravdu takovou sondou do života Čechů za Atlantikem v běhu dějin dvou století.

„Big Apple, Gotham, Empire City a další zhruba stovka různých přezdívek a přívlastků existuje pro New York, onu nikdy nespící metropoli, babylon národností, karneval luxusu, epopej různorodých osudů. Roh každé ulice by mohl vyprávět příběhy maličkých lidí z celého světa, kteří ve stínu majestátních mrakodrapů hledali svůj kus štěstí.“

Knihu bych doporučila všem, které zajímá česká historie z tak trochu jiného úhlu pohledu a všem, co se chtějí dozvědět o životě Čechů za oceánem, který ne vždy byl snadný či záviděníhodný.

Moje hodnocení je 95 %.

Martin Nekola
279 Kč