S poctivostí nejdál dojdeš!

Recenze Petra Sklenářová | 9. února 2021

Jak si člověk sám může změnit osud? Jak se z pozice vyvrhovače ryb může dostat na nejvyšší stupínek společnosti?

Clement L. Skelton je určitě pro mnohé z nás docela neznámé jméno. Avšak ve své domovině, tedy v Anglii se k oblibě jeho románu: "Sága rodu Hardacrů" přiklonilo mnoho lidí už v roce 1976.

Do své knihy promítl nemálo věcí, ze svého života. Mnohé vám tu nemohu prozradit, protože většina jeho zkušeností ze života nebo vztahy s jeho nejbližšími byly pro příběh právě ten zajímavý, překvapivý prvek.

Nejvíce jsem však vypozorovala jeho zkušenosti z druhé světové války, kde sloužil u pilotní jednotky RAF.

Teď tedy ale k samotnému příběhu. Měli jste někdy při čtení knihy pocit, že postavy už znáte snad celé věky, ale netušíte jak to s nimi dopadne?

Autor nás seznamuje se životem dvou hlavních postav Sama a Mary nadmíru hřejivě. Umí skvěle vykreslit, jak jejich charakter, tak pocity a pochodové myšlení. Díky tomu máte pocit,  jakoby jste vy sami žili jejich životy, a dokážete si vše představit. Ať už to, jak vypadají, nebo v jakém prostředí se pohybují, a co mě nejvíce překvapilo, sama jsem se několikrát přistihla, že vím, jak se ona postava zachová. To by se pro mnohé mohlo zdát jako předvídatelné, ale v tomto příběhu mi to přidávalo na důvěryhodnosti, a také na dojmu, že si autor dal záležet na tom, abychom postavy co nejvíce znali.

I když tu mluvím o určité sounáležitosti mezi čtenářem a autorem, po čase čtení této knihy vám dojde, že i když sám autor někomu vybuduje skvělý příběh, umí ho také velmi rychle ukončit. Takže vy se sice bojíte, co zase na konci kapitoly přijde, ale na druhou stranu si uvědomíte, že život je přesně takový. V jeden moment stojíte pevnýma nohama na zemi a v druhý už ne..

V knize o rodu Hardacrů se najde i člověk, který si rád přečte, jak něco o historii Anglie, tak o průběhu první či druhé světové války, ale i o krachu burzy, protože díky osudu různých postav se podíváme i do Ameriky. Kniha se odehrává od roku 1885 až do 1950, přičemž se rok, ve kterém se zrovna děj odehrává, dozvídáte v průběhu čtení.

Mě osobně v knize nejvíce zasáhla ukázka toho, jak je velice snadné ztratit někoho vám tak blízkého, i když ještě žije. Přitom život utíká tak rychle a lidé jen litují místo toho, aby konali. Skelton nám ukazuje, jak se nemáme vzdávat, ale vytrvat. Nepůjde to hned, ale půjde.

A další téma, které mě zasáhlo, je láska. Nejsem beznadějný romantik, ale co se týče historie lásky, myslím, že nám nedochází, jak to máme v dnešní době zjednodušené.

Dříve bylo pro jednoho člověka velice omezené množství protějšků. Ať už kvůli postavení, nebo jiným okolnostem, jako byla třeba nepravidelná komunikace mezi lidmi. A když už konečně byla nalezena ta osudová láska, i když mnohdy se k tomuto vzácnému citu lidé dopracovali až po letech soužití nebo vůbec, přišlo něco, co vám ho, toho milovaného člověka, vzalo. Ať už to byla nemoc, která v té době ještě nešla tak léčit.
Také válka, chudoba po válce nebo porod. V dnešní době máme vlastně takové štěstí, nezapomínejme.. 

Na konec bych jen dodala, jak neskutečně je tato kniha laskavá, a jak pravdivé je rčení:

"S poctivostí nejdál dojdeš." 

 

Petra Sklenářová

C. L. Skelton
399 Kč