Prostý půvab českého bestselleru

Aktuality Knižní klub | 13. srpna 2010

Na pohled nenápadná kniha osobních vzpomínek člověka, který za sebou měl bohatý život zasvěcený českému sportu - to je Ukradený domov Jiřího Šimona.


Autor třicet osm let učil na katedře atletiky fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, a v letech 1992 až 2000 ji dokonce vedl. Mezi jeho studenty patřili olympijští medailisté a mistři světa Helena Fibingerová, Jarmila Kratochvílová, Imrich Bugár, Ludvík Daněk, Štěpánka Hilgertová a další. Vychoval několik republikových reprezentantů v hodu oštěpem, včetně Zdeňka Adamce nebo Jaroslava Halvy. Byl také autorem či spoluautorem řady odborných publikací. Například Atletické vrhy a hody či Atletika: historie, organizace, pravidla atletiky, soutěže, závody.
Ukradený život je ovšem jiným typem knihy, o autorově vlivu na vrcholový sport se tu dozvídáme jen z přebalu. V textu se naopak Jiří Šimon vrací do dětství a mládí. Vypráví o všednodenním životě venkovské rodiny, o tatínkovi a mamince, o drobných radostech - třeba o vůni a chuti maminčina naloženého tvarohu nebo o nešizené zmrzlině cukrářky paní Vrabcové -, o psech a zvířatech z rodinného hospodářství, o prvním kole, o zvycích a způsobu života, který je už prakticky ztracený, zapomenutý. Dojde také na školu, na sousedy, zajímavé lidské typy z okolí. Závěr patří válečným letům a době kolektivizace, která Šimonovu rodinu trpce a tragicky poznamenala..
„Půvab této knihy spočívá především v její pravdivosti, je záznamem skutečných událostí a osudů. Přečtěte si ji a budete moudřejší o cennou, draze zaplacenou zkušenost," poznamenává v drobném úvodu Arnošt Lustig.Šimonova kniha vyšla loni na podzim v Knižním klubu - je třeba dodat, že krátce před autorovou smrtí. Doposud se jí prodalo 8029 kusů. Prodá-li se v českých poměrech nějaké knihy víc než pět tisíc výtisků, je považována za bestseller. Ukradený domov jím tedy je víc než vrchovatou měrou..
.
Autor: Ivan Matějka
Zdroj: Literární noviny, 10. 8. 2009


"