Knihy

Aktuality a zajímavosti Knižní klub | 13. srpna 2010

Helene Uri a Lan PhamHelene Uri Ti nejlepší z nás
Literární formou podaná inspirace k údržbě a rozvoji univerzity – a jímavý příběh, pro poety obzvlášť. Kdo má ponětí o de Saussurovi a Noamu Chomském, natož strukturalismu, jistě spokojeně zafuní. Hrdinové románu hledají univerzálně platný lingvistický vzorec pro potřeby strojového překladu – koncem příběhu všechno samozřejmě dopadne úplně jinak, ale: Helene Uri své románové teze staví na základě severoatlantických jazyků – nu, a kdo čtl Jakobsona, tuší, že vzorec na základě aktuálního členění věty má své mezery. Pokud vyjdeme z hypotetického protojazyka, který byl stavěn na onomatopoických základech – řekněme poeticky –, ten platí na Zemi všude a ve všech dobách: z interjekcí jsou vyvozována verba i substantiva. Dělení jazyků na skupiny má své vady, směšuje kentumové i satemové řady, zatímco substrát zůstává trvalý. Fanoušci severské literatury ocení detaily – kupříkladu runový kámen ze Strandu, charakteristiky postav, jemné anekdoty, katastrofické vize univerzitní erotiky, a obzvlášť gradovaný příběh vědeckého zločinu (ač jindy roztěkán, četl jsem až do úsvitu). Líbezné echo Lemova „futurologického kongresu“ zaznívá vícekrát: „Malá skupina vědců se například zabývá návrhem vhodného dialektu do nové městské čtvrti, která vznikne kolem opery.“ Helene Uri má své www. heleneuri.no. No, nečtěte to!


Lan Pham Thi Bílej kůň, žlutej drak
V A2 č. 50/2007 věnované rakouské imigrantské literatuře psal tehdejší sestavitel hlavního tématu Tomáš Dimter, že u nás zatím nejsou čeští spisovatelé vietnamského či ukrajinského původu. Nyní se situace konečně trochu mění, vyšla první česky napsaná novela od vietnamské autorky, narozené v roce 1990 v Sokolově. Střední školu Lan Pham Thi studovala v Písku, kam též zasadila děj vyprávění. Téma je očekávatelně silné: různé druhy buzerace členů rozvětvené rodiny vietnamského podnikatele ze strany nácků (noční útok a sexuální obtěžování), úředníků (obstrukce hygieniků při otevírání restaurace, které vedou k tučnému úplatku), českého „spojence“ (pomůže cizincům koupit nemovitost, ale pak…), politiků (primátor města zneužije otevření kavárny v předvolebním boji a ještě se za to aspoň slovně pomstí). K očividným nacionalistickým útokům se přidávají projevy lhostejnosti či nepochopení (hrdinčini spolužáci, partner). Přímočarý a svižný příběh psaný suverénní směsí různých (nižších) vrstev češtiny je prošpikován legendou o dračím králi, jež pozvedává vzácná, leč pozoruhodná líčení kultury vietnamské komunity na úroveň vzdalujícího se mýtu. Text obsahuje mnoho stylistických i obsahových klišé a zbrklých zkratek, ale vykazuje jednu kvalitu, jež českým autorkám většinou chybí – smysl pro humor. Popis hostiny při otevření restaurace je až mistrovský. Mohl by upoutat pozornost některého šikovného filmaře.


zdroj: 30.9.2009 A2 str. 28 Knihy, euromedia

"