Růže a krokvice oceněná cenou White Raven 2010

Aktuality a zajímavosti Knižní klub | 13. srpna 2010

Mnoho let je White Raven ocenění pro výjimečná literární díla v oblasti literatury pro děti a mládež. Největší světová mezinárodní knihovna literatury pro děti a mládež – Internationale Jugendbibliothek v Mnichově – vydává každý rok katalog 250 výjimečných knih světa z několika tisíců, které jim nakladatelé z celého světa zasílají.


Napínavý historický román pro děti a mládež Růže a krokvice, který napsala Renata Štulcová, ilustrovala Renáta Fučíková a vydal Knižní klub, byl oceněn cenou White Raven 2010 a je zařazen do katalogu White Ravens 2010, který byl vydán v březnu a 25. 3. 2010 byl představen na největším světovém veletrhu dětské knihy v Bologni v Itálii.
Knihy oceněné cenou White Raven byly vystaveny na veletrhu v Bologni a budou postupně během roku putovat po celém světě. Růže a krokvice aneb Šifra krále Karla Historický román pro děti, mládež i dospělé s fantastickými prvky z období vlády Karla IV. vypráví o největším tajemství Českého království. V prosinci 1375 se v Praze dějí věci: Nad Pražským hradem se rozlévá tajemná záře, král Karel ukrývá vzácnou Bibli s obrazem ďábla, za zvláštních okolností puká v těch největších mrazech led na Vltavě a ulicemi se prohání bezhlavý templář na koni, jemuž odlétají jiskry od kopyt.
Nad Českým královstvím se stahují mračna. O záchranu království usiluje Bratrstvo krokvice složené z tovaryšů Petra Parléře, v jehož čele stojí patnáctiletý kralevic Václav. Podaří se jim odhalit tajemství posvátného meče knížete Václava a pomoci uchránit království před hrozícím nebezpečím? A jak dopadne láska hrdinů rytíře Matěje Pekaře a panny Dorotky? Napínavý příběh ve skvostné grafi cké úpravě v lecčem připomene ušlechtilost a romantičnost rytířských románů a umně kombinuje magické prvky, mytologii i historické reálie.

Až čtenáři sami zjistí, co je tím největším tajemstvím Českého království, budou rozumět větě, kterou v příběhu říká král Karel IV. svému synu Václavovi: „Nech lidi, ať si vyprávějí pověst, až se z pověsti stane legenda a z legendy pohádka, pak bude naše království v bezpečí.“ Čekání na Krokvici – jak kniha vznikala, popisuje sama autorka Renata Štulcová Hlavní dějová linka příběhu se zrodila roku 2006 na Hradě při výstavě Karel IV., císař z Boží milosti. Rysy Petra Parléře, obrazy Mistra Theodorika, emblém Zikmundova Dračího bratrstva způsobily, že jsem si začala klást otázky:
1. Jaké by to bylo, kdyby mladý král Václav IV. založil ve svých patnácti letech bratrstvo?
2. Proč by ho zakládal?
3. Kdo by byli jeho členové?
Vzpomněla jsem si na jednu z Jiráskových Starých pověstí českých. Ona pověst svým koncem připomíná scénku, kdy se pejsek s kočičkou navzájem věší na šňůru, až náhle visí oba. Mezera v pověsti dala vzniknout nejdůležitější kapitole v Růži a krokvici. Zapisování příběhu je dřina, nejkrásnější jsou chvíle, kdy mě příběh napadne, kdy hledám hrdiny, prostředí, vedlejší zápletky, přehrávám si scény. Aby si hrdinové příběhů nebyli podobni jako vejce vejci, rozhlédnu se po třídách, které učím. Tak si žádné dítě v naší škole nemůže být jisté, jestli se právě ono neobjeví v knize.
Mezi žáky a žákyněmi deváté třídy jsem „našla“ učedníka Matěje, mladého krále Václava, syny Petra Parléře, Dorotku Rotlevovu, a mezi mladšími dětmi Zikmunda – prince koumáka. Příběh Růže a krokvice přenese čtenáře do roku 1375 a s fiktivními i skutečnými postavami bude pátrat po největším tajemství Českého království. Před vlastním psaním jsem nanosila domů z knihovny kopy literatury o gotice. Studovala jsem plány gotické Prahy, počítala, kolik minut například zabere dojít rychlou chůzí z Celetné na Hrad či po Via Carolina dojet koňmo na Karlštejn. Do kalendáře jsem vpisovala jednotlivé scény, abych ohlídala, že hrdinové vše stihnou.
Dokonce jsem běhala po Praze s fotoaparátem, jelikož jsem potřebovala porovnat určité místo se starými náčrty v knihách. Poté jsem rozehrávala jednotlivé scény, představovala si, jak budou v daných situacích postavy jednat, jaký bude mít jejich osobnost vliv na průběh situace, jak se budou vyvíjet dialogy. Jednou z postav je doga Eliška. A takový pes dokáže tradiční scénu postavit na hlavu. Růže a krokvice je kniha rytířská i s romantickou láskou a rytířským kláním.
Ovlivnily mě středověké rytířské romány a Sir Walter Scott, avšak na příběh Růže a krokvice jsem se dívala českým pohledem. Kniha zavede čtenáře mezi učedníky Petra Parléře a mezi studenty Karlovy koleje, na Hrad, do Starého Města pražského, do Kutné Hory. Co skrývá název Růže a krokvice? Krokvice je stavitelská pomůcka v podobě pravoúhlého rovnoramenného trojúhelníku s olovnicí, který ve zmenšeném tvaru dnes nazýváme trojúhelník s ryskou. Členy bratrstva, které mladý král ve chvílích ohrožení království zakládá, se stávají učedníci Parléřovy hutě. Oni vědí, že krokvice je nejdůležitější nástroj. Mistr Parléř jim totiž při učení opakuje: „Každá stavba je posvátná a krokvice je ke stavbě příčinou, nikoli pomůckou.“ A růže v příběhu? Růže provází čtenáře v oblíbené písni Dorotky, lásky učedníka Matěje. V závěru je symbolem při povyšování učedníků na tovaryše. Růže, krokvice a největší tajemství Českého království znamenají Světlo, které z naší země poté vyšlo v podobě Jana Husa, Jana Amose Komenského a dalších osobností.

Až čtenáři sami zjistí, co je tím největším tajemstvím Českého království, budou rozumět větě, kterou v příběhu říká král Karel IV. svému synovi Václavovi: „Nech lidi, ať si vyprávějí pověst, až se z pověsti stane legenda a z legendy pohádka, pak bude naše království v bezpečí.“

 

zdroj: 15.6.2010 Moderní vyučování str. 47 Knihy recenze

"